Hur hållbart är ditt försäkringsbolag?

Nyligen publicerade vi en rapport som visar hur sakförsäkringsbolagen arbetar med hållbarhetsfrågor. Försäkringsbranschen spelar en viktig roll i arbetet för att uppnå en hållbar utveckling. För att hjälpa våra kunder att ta mer hållbara beslut, har vi analyserat och rankat försäkringsbolagen utifrån hållbarhet inom bland annat premieförvalting och skadeförsäkring. Vilket betyg fick ditt försäkringsbolag?

Varför är det viktigt med en hållbar försäkringsbransch?

Försäkringsbolagen har stora möjligheter att minska sin egen miljöpåverkan genom en hållbar skadereglering och skadeförebyggande arbete. De kan även göra stor skillnad genom att ta hållbarhet i beaktande i förvaltningen av försäkringspremier.

I årets rapport har vi analyserat 19 bolag och rankat dem efter hur hållbart deras arbete är inom skadereglering, upphandling av leverantörer, skadeförebyggande arbete, kapitalförvaltning, engagemang i samarbeten och utbildningsmöjligheter för anställda. Områden där försäkringsbranschen kan göra stor skillnad inom hållbarhet.

Ny betygsindelning för en mer rättvis bedömning

Nytt för i år är att vi har gjort separata analyser för de tre vanligaste försäkringsprodukterna:

  • Företagsförsäkringar (främst med fokus på egendom)
  • Motorförsäkringar
  • Transportförsäkringar.  

Anledningen är att vi vill skapa en tydligare och mer rättvis jämförelse mellan bolagen som tar hänsyn till de olika förutsättningar som de har inom vardera produktområde. Tanken är att de separata analyserna ska underlätta för dig som vill ta hänsyn till hållbarhet i ditt val av försäkringsbolag – även för en specifik försäkringsprodukt.

Bolagen får ett enskilt betyg för hållbarhet i skadeförsäkring inom de områden som berör deras verksamheter. Det innebär att bolagen inte får ett totalbetyg, eftersom alla bolag bedöms inom olika områden.  

Gemensamt för alla försäkringsbolag är att de ansvarar för förvaltningen av försäkringspremier (genom intern eller extern förvaltning) och ansvarar för att sprida kunskap inom sina organisationer och i branschen. Därför bedöms alla försäkringsbolag även inom:

  • Medvetenhet och samarbete
  • Hållbarhet i premieförvaltning.

”Det kan vara svårt att välja försäkring och försäkringsbolag. Ännu svårare kan det vara att jämföra bolagen utifrån deras hållbarhetsarbete. Med årets vidareutvecklade modell hoppas vi kunna vägleda kunder med mer specifik information om hur respektive bolag integrerar hållbarhet och på så vis underlätta för alla som vill ta ett mer hållbart beslut”, säger Lingyi Lu, hållbarhetschef på Söderberg & Partners.

Vilka försäkringsbolag har fått grönt betyg 2023?

Ett grönt betyg betyder att vi rekommenderar produkten eller bolaget. Betyget kan ses som en kvalitetsstämpel på bolagets hållbarhetsarbete. Rapporten visar att 8 av de 19 försäkringsbolag som vi har analyserat, har fått grönt betyg i en eller flera kategorier. De som har fått grönt betyg i flera kategorier är: 

  • If  
  • Folksam
  • Gjensidige
  • Länsförsäkringar
  • Svedea.

Utöver dem, har även Dina Försäkringar, HDI och Zurich fått grönt betyg i en av kategorierna.

Gjensidiges Sverigechef, Anders Lundin, är stolt över att de är ett av de bolag som fått grönt betyg i flera kategorier:

”Det betyder mycket för oss på Gjensidige att vi ännu en gång får grönt betyg. Hållbarhet är ett prioriterat område för oss och det här är ett kvitto på det arbetet vi gör. Det är väldigt bra att Söderberg & Partners årligen på djupet analyserar oss sakförsäkringsbolag på den svenska marknaden. Alla kanske inte ser ett självklart samband mellan försäkring och hållbarhet. Den här analysen är viktig för att synliggöra det sambandet och för att inspirera fler till att arbeta ännu mer aktivt för att bidra till en hållbar utveckling. Tillsammans har alla vi sakförsäkringsbolag en enorm potentiell kraft att påverka till det positiva och Gjensidige ska självklart fortsätta på inslagen väg med ambitionen att också öka våra insatser ytterligare framöver.”

Många av de bolag som får ett grönt betyg arbetar med hållbarhet på flera nivåer, vilket Anders också belyser.  

”Vi arbetar med hållbarhet på flera olika sätt inom Gjensidige. Den skada som inte inträffar ger det lägsta koldioxidavtrycket. Därför arbetar vi skadeförebyggande på olika sätt och när en skada ändå inträffar är vi måna om att miljövänligt material används i skadehanteringen i stor utsträckning. Vi arbetar aktivt för att öka reparationsgraden och vi uppmuntrar till användning av begagnade reservdelar med likvärdig kvalitet som nyinköpta. En viktig del i arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle är också att vi värderar hållbarhet lika högt som finansiella aspekter vid upphandling av nya leverantörer och att vi strävar efter att ha en så effektiv organisation som möjligt där vi inte slösar med resurserna. Hållbarhet handlar enkelt summerat om att göra mer med mindre på alla nivåer,” säger Anders.

Vill du se vilka kategorier som ditt försäkringsbolag har fått grönt betyg inom? Då är du välkommen att läsa hela rapporten, Hållbara sakförsäkringar, där hittar du även alla betyg.

Vill du ha hjälp att se över dina sakförsäkringar?

Fyll i formuläret nedan, så hjälper vi dig att se över företagets försäkringar och hitta de bästa alternativen som matchar företagets behov. 

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.