Skip to main content Skip to main navigation

Årets Finansuppsats 2022

För fjortonde året i rad presenterar Söderberg & Partners Årets Finansuppsats.

Ta chansen och ansök om att få skriva din master- eller bacheloruppsats hos oss på Söderberg & Partners. Vi har valt ut ett antal teman som vi anser är både aktuella och givande. Vill du anta utmaningen?

Årets valbara teman är:

 • Över- eller underavkasta mot index
 • Kvantifierbar hållbarhet
 • Investmentbolagen: De nya folkaktierna
 • Trovärdig hållbarhetskommunikation
 • Öppet tema – fritt för dig som student att välja ämne relaterat till sparande och försäkringar!

Välj det ämne som du finner mest intressant och skriv ihop ett kort PM där du redogör för hur du skulle ta dig an frågeställningen. Skicka sedan ditt PM tillsammans med CV och betyg till karriar-student@soderbergpartners.se . Vi går sedan igenom alla ansökningar och väljer ut tre studenter/uppsatspar som får chansen att skriva sin uppsats hos oss. Tre studenter/uppsatspar får således skriva en uppsats inom varsitt ämne och erhåller en ersättning på 15 000 kr. När uppsatserna är inlämnade utser vår jury en vinnande uppsats som belönas med ytterligare 30 000 kr.

”Vi hoppas få en nära dialog med studenterna som skriver uppsatserna, vilket vi ser som en stor fördel. Tanken är att genom löpande kontakt under skrivandets gång tillsammans skapa något som gynnar båda parter. Och vem vet – kanske vi är blivande kollegor?”

Kajsa Brundin, ansvarig för Investment management

Årets teman

Över- eller underavkasta mot index

Debatten om aktiv eller passiv förvaltning är ständigt pågående. Olika forskningsrapporter har visat stöd för både aktiv och passiv förvaltning, där senare forskning har belyst möjligheten att det kan prestera olika bra i cykler. Exempelvis har senaste tiden varit utmanande för aktiva förvaltare på den svenska marknaden. Vilka förklaringar kan finnas till detta fenomen?

Läs gärna vårt White Paper (https://www.soderbergpartners.se/newsroom/pressreleaser/valet-mellan-aktiv-och-passiv-fondforvaltning/)  på temat som inspiration och bakgrund.

Kvantifierbar hållbarhet

Företags kommunikation kring sitt hållbarhetsarbete låter ofta bra. Inom finansbranschen finns en uppsjö olika välkända strategier. Vilka strategier är effektivast och gör mest nytta? Om man ser bortom åsikter och säljpitchar, hur kan man kvantifiera de faktiska effekterna av olika strategier?

Inspiration kan vara litteratur som listar finansiella hållbarhetsstrategier.

Investmentbolagen: De nya folkaktierna?

På senare år har investmentbolag som Investor, Kinnevik, Latour och Industrivärden gått in i kategorin folkaktier med stormsteg. Att investera ”som proffsen” kan tyckas vara vettigt men i takt med att dessa aktier har blivit mer populära har de kommit upp på historiskt höga värderingar. Är investmentbolag de nya folkaktierna? Vad innebär det? Och vilka möjligheter/risker innebär det i så fall?

Frågan kan utvärderas från olika vinklar, exempelvis:

 • Finns det en övertro på de professionella förvaltarorganisationer som investmentbolagen har? Även om dessa är skickligare än snittet är frågan om de lyckas matcha det tempo som den drastiska minskningen av substansrabatter har medfört på senare tid?

 • Värderingarna och/eller effekten av flödena från aktiva småsparare, kan de i flock påverka på totalen genom exempelvis stora inflöden/utflöden i investmentbolagsfonder?

Lästips är situationer med tidigare höga värderingar, exempelvis situationen med Nifty Fifty-bolagen i USA på 1960-70-talen. (Nifty Fifty var inte en bubbla såsom IT-bubblan, utan handlade mer om välskötta blue-chipföretag som präglades av kvalitet men där marknaden tappade kontakten med fundamentala värderingen och förblindades i prissättningen av bolagen.)

 

Trovärdig hållbarhetskommunikation

Trovärdig hållbarhetskommunikation – avgörande framgångsfaktorer och vanliga fallgropar. En kvalitativ studie över olika casebolag som har varit mer eller mindre framgångsrika i sin hållbarhetskommunikation, där bl.a. följande frågeställningar besvaras:

 • Vad har varit gemensamt för bolag som lyckats kommunicera om sitt hållbarhetsarbete på ett trovärdigt sätt?
 • Var går gränsen för greenwashing?

Litteraturtips:

Öppet tema

Här får du som student möjlighet att fritt välja ett ämne inom ramen för något av våra tre stora affärsområden:

 • Kapitalförvaltning/investeringsrådgivning
 • Pension och livförsäkring
 • Företag- och sakförsäkring

Vad ska ansökan innehålla?

 • PM där du/ni beskriver metod och frågeställningar utifrån det valda temat/ämnet
 • En betygskopia
 • CV/Personligt brev
 • Kontaktuppgifter

I ert PM vill vi gärna få en så utförlig bild som möjligt av din metod och frågeställning, exempelvis:

 • Kort bakgrund
 • Frågeställning
 • Data som ska användas eller tas fram
 • Analysmetod
 • Exempel på litteratur

Metoden behöver inte vara komplett, men det förbättrar era chanser att bli utvald om vi ser att ni har kommit en bra bit på vägen i tankearbetet. Utifrån denna start diskuterar vi sedan om ni blir utvalda gärna vad vi kan tillföra eller justera för att få en så bra och relevant uppsats som möjligt.

 

Hur skickar jag in mitt bidrag?

Maila ovan nämnda dokument till: karriar-student@soderbergpartners.se


När behöver jag skicka in mitt bidrag?

Deadline 31 december 2021. Urvalet sker löpande så skicka in ditt bidrag så fort som möjligt.

Kontaktperson

Ebba Hägg, ebba.hagg@soderbergpartners.se

Kontakta oss