Skip to main content Skip to main navigation

Årets Finansuppsats

Vinnarna av Årets Finansuppsats 2022 är Isabella Hong och Ida Ludwigsson från Handelshögskolan i Stockholm med uppsatsen A mixed-method study on CSR communication in the Swedish banking sector.

Nya lagkrav tillsammans med investerare och samhällsutveckling ställer allt högre förväntningar på hållbarhetsarbete för företag. Därigenom kan snart inget företag undvika att prata hållbarhet. Hållbarhetskommunikation beskrivs som ett dubbel-eggat svärd vilket, när den används felaktigt, kan skapa svårläkta sår för företag. Samtidigt är transparens gentemot intressenter inom hållbarhetsarbete viktigare än någonsin. Det skapar bättre beslutsunderlag, incitament till företag att förbättras på områden där de ligger efter. Detta bidrar till att driva den hållbar utvecklingen hos företag. Årets Finansuppsats 2022 sätter ljus på ingredienserna för att nå framgång i hållbarhetskommunikationen. Uppsatsen är en handbok med konkreta tillvägagångssätt till varje kommunikationschef och hållbarhetsansvarig som vill kommunicera sitt företags berättelse trovärdigt, engagerande och med stor genomslagskraft” Lingyi Lu, Hållbarhetsansvarig & Gustav Sandström, Produktutvecklare.

 

Information inför Årets Finansuppsats 2023 publiceras i oktober.

Kontakt: karriar-student@soderbergpartners.se

Kontakta oss