Skip to main content Skip to main navigation

Årets Finansuppsats 2021

För trettonde året i rad presenterar Söderberg & Partners Årets Finansuppsats

Ta chansen och ansök om att få skriva din masteruppsats hos oss på Söderberg & Partners. Vi har valt ut ett antal teman som vi anser är både aktuella och givande. Vill du anta utmaningen?

 

Årets valbara teman är:
 • Hur kan man öka intresset (och medvetenheten) för långsiktiga investeringar med hållbarhet (eller annat tema) som utgångspunkt
 • Effektiv hållbarhetskommunikation och verktygsdesign i finansiell rådgivning
 • Hur skapas (och förstörs) alfa?
 • Finansiella beslut vid turbulenta marknader
 • Öppet tema – fritt för dig som student att välja ämne utifrån något av våra affärsområden!

 

Välj det ämne som du finner mest intressant och skriv ihop ett kort PM där du redogör för hur du skulle ta dig an frågeställningen. Skicka sedan ditt PM tillsammans med CV och betyg till denna mailadress . Vi går sedan igenom alla ansökningar och väljer ut tre studenter/uppsatspar som får chansen att skriva sin uppsats hos oss. Tre studenter/uppsatspar får således skriva en uppsats inom varsitt ämne och erhåller en ersättning på 15 000 kr. När uppsatserna är inlämnade utser vår jury en vinnande uppsats som belönas med ytterligare 30 000 kr.

 

”Vi ville förnya konceptet kring Årets Finansuppsats och har därför utökat antalet ämnen. Skillnaden mot tidigare år är att vi hoppas få en närmare dialog med studenterna som skriver uppsatserna, vilket vi ser som en stor fördel. Tanken är att genom löpande kontakt under skrivandets gång tillsammans skapa ett arbetssätt som gynnar båda parter.”

Kajsa Brundin, ansvarig för Investment management

Årets teman

Hur kan man öka intresset (och medvetenheten) för långsiktiga investeringar med hållbarhet (eller annat tema) som utgångspunkt

Uppsatsen syftar till att undersöka effektiva metoder för att förmedla intresset för långsiktiga investeringar, utifrån produktdesign, marknadsföring och kommunikation. Detta för att förstå hur sparare utifrån ett tema bäst inhämtar och bearbetar information som leder till öka intresset för långsiktiga investeringar

Artiklar för inspiration


Effektiv hållbarhetskommunikation och verktygsdesign i finansiell rådgivning

Uppsatsen syftar till att undersöka verkningsgraden hos olika typer av hållbarhetskommunikation och verktygsdesign. Att utifrån psykologi, marknadsföring och kommunikation förstå hur privata sparare bäst inhämtar och bearbetar hållbarhetsinformation till handling som leder till hållbara investeringsbeslut.


Hur skapas (och förstörs) alfa?

Aktiva portföljförvaltare försöker skapa effektiva portföljer som maximerar avkastningen genom ett mervärde från sina insikter. Dessa insikter och färdigheter ser olika ut hos olika förvaltare. Kan man genom att analysera handelsdata analysera värdeskapande hos en förvaltare, och skiljer de sig mellan olika förvaltare eller är de gemensamma? Exempel på färdigheter eller biaser att undersöka

 • Tajming för köp/sälj
 • Tajming för ökad/minskad storlek på innehav
 • Övertygelse, dvs bidrar positioner med störst(minst) övervikt mer(mindre) till alfa


Finansiella beslut vid turbulenta marknader

Börsen under 2020 har minst sagt varit turbulent. Den som under tidig vår fick kalla fötter och agerade i panik kanske eller kanske inte fick den avkastning som man fått om man inte låtit känslorna styra lika mycket. Det finns gott om forskning kring Behavioural Finance, och hur mänskliga beteenden och biases påverkar investeringsbeslut. Det finns även rapporter så som exempelvis denna som visar på vilket värde vi som rådgivare kan bidra med för att hjälpa kunder genom turbulenta tider.

Uppsatsen har vissa likheter med den som beskrivs under ”Hur skapas (och förstörs) alfa”, men fokuserar på icke-professionella sparares beteenden och syftar till att dra lärdomar från våren 2020 utifrån ett Behavioural Finance-perspektiv. Förslag på frågeställningar:

 • Hur påverkades avkastningen 2020 (i förhållande till index) på en sparares portfölj givet att spararen bytt strategi som en reaktion på marknadens ned- och uppgång?
 • Vilka biases kopplat till Behavioural Finance var vanligast bland icke-professionella sparare under första halvan av 2020? Och på vilket sätt kan vi hjälpa våra kunder, eller kan kunderna själva säkerställa, att inte agera i enighet med dessa biases?


Öppet tema

Här får du som student möjlighet att fritt välja ett ämne inom ramen för något av våra tre stora affärsområden:

 • Kapitalförvaltning / investeringsrådgivning
 • Pension och livförsäkring
 • Företag- och sakförsäkring

Vad ska ansökan innehålla?

 • PM där du/ni beskriver metod och frågeställningar utifrån det valda temat/ämnet
 • CV
 • En betygskopia
 • Personligt brev
 • Kontaktuppgifter

Hur skickar jag in mitt bidrag?

Skicka ett mail till denna mailadress

När behöver jag skicka in mitt bidrag?

Deadline 7 januari 2021.

Kontaktperson

Ebba Hägg, Maila Ebba

Kontakta oss