Skip to main content Skip to main navigation

Möjligheter för dig som är student eller nyutexaminerad

Student

Inom Söderberg & Partners finns flera möjligheter för dig som är student eller nyutexaminerad inom till exempel ekonomi, analys eller systemutveckling.

En hel del studenter arbetar hos oss parallellt med sina studier, främst inom finansiell analys, IT och vår centrala kundbokningsenhet, men även inom andra avdelningar. Extrajobben är en bra inkörsport för duktiga studenter med ambitioner inom det finansiella området.

Play
Lyssna på när vår VD Gustaf Rentzhog pratar karriär!

Söderberg & Partner Careerbook 5 Answers

Play
Lyssna på när vår VD Gustaf Rentzhog pratar karriär!

Söderberg & Partner Careerbook 5 Answers

Play

Söderberg & Partners Careerbook Companymovie

Play

Söderberg & Partners Careerbook Companymovie

Våra studenter får snabbt ta stort eget ansvar för sina arbetsuppgifter. Ofta har du ett arbetsområde som du driver relativt självständigt. Dina arbetstider är flexibla men anpassas givetvis efter teamets behov och inom vilket område du arbetar. Vi brukar inte rekommendera någon specifik universitets- eller högskoleinriktning, det viktiga är att du är lättlärd, driven och ambitiös.

Det som också visat sig locka medarbetare till Söderberg & Partners är vår förmåga att ta tillvara medarbetarnas idéer och vilja att utvecklas inom ett visst område. Självständigt arbete, i samarbete med våra mer erfarna medarbetare, gör att det finns stora möjligheter till kompetensutveckling och mer avancerade arbetsuppgifter för den som har egen drivkraft till utveckling och lärande. 

 

Övriga Studentaktiviteter

Årligen besöker vi en handfull arbetsmarknadsdagar på universitet och högskolor. Vi anordnar även tävlingen Årets Finansuppsats, som är finansbranschens största pris för bästa examensarbete.

Vi tar regelbundet emot studiebesök från olika studentorganisationer, hör av dig till HR vid intresse för ett sådant besök. 

Årets Finansuppsats 2017

För nionde året i rad i rad presenterar Söderberg & Partners Årets Finansuppsats.

Ta chansen och ansök om att få skriva din kandidat- eller masteruppsats hos oss på Söderberg & Partners. I år har vi valt ut tre teman som vi anser är både aktuella och givande. Vill du anta utmaningen?

Årets tre teman är Hållbara Sparprodukter, Värdet av finansiell rådgivning och Machine learning. Välj ut det ämne som du finner mest intressant och skriv ihop ett kort PM där du redogör för hur du skulle ta dig an frågeställningen. Sedan skickar du in ditt PM till karriar-student@soderbergpartners.se tillsammans med CV och betyg. Våra handledare går sedan igenom alla inkomna ansökningar och väljer ut vem de vill ska skriva uppsatsen inom respektive ämne. Tre studenter får således skriva en uppsats inom varsitt ämne, och erhåller en ersättning på 15 000kr. Efter terminens slut läser vår jury de tre uppsatserna och utser en vinnande uppsats som belönas med ytterligare 30 000 kr.  

 

I år ville vi förnya konceptet kring Årets finansuppsats och har därför breddat antalet ämnen från ett till tre. Skillnaden mot tidigare år är att vi hoppas få en närmare dialog med studenterna som skriver uppsatserna, vilket vi ser som en stor fördel. Tanken är att genom löpande kontakt under skrivandets gång tillsammans skapa ett arbetssätt som gynnar båda parter.

- Kajsa Brundin, ansvarig för produktanalys och hålbarhetsfrågor

 

Årets teman 

Hållbara sparprodukter

Hållbara investeringar är ett brett område och det finns många intressanta aspekter att undersöka. Huruvida hållbara investeringar avkastar mer eller mindre än ett traditionellt sparande har undersökts relativt mycket, men det finns mycket mindre skrivet angående påverkan från hållbara investeringar. Det vill vi förändra!

Nedan listas ett par rapporter som kan ge inspiration:

Sadok El Ghoul, Omrane Guedhami, Chuck C. Y. Kwok, Dev R. Mishra, Does corporate social responsibility affect the cost of capital?

Martin Skancke, Fossil Fuel Investments, A report for Unipension, Denmark.

Alan Lewis, Craig Mackenzie. Support for Investor Activism among U.K. Ethical Investors.

Rivoli, Making a difference or making a statement?

Hudson, Ethical investing: Ethical investors and managers.

Sandberg, Nilsson, Do ethical investors want purity or effectiveness? An exploratory study on the ethical preferences of mutual fund investors.

Investment Leaders Group, The Value of Responsible Investment.

UBS, To integrate or to exclude, Approaches to sustainable investing. 

 

Värdet av finansiell rådgivning

Värdet av finansiell rådgivning innefattar element som kan vara svåra att kvantifiera på grund av att de till stor del är individuella och ”mjuka” värden. Vanguard har identifierat ett antal element som dock går att mäta och värderar summan av dessa till ett Advisor Alpha på 3% för den amerikanska marknaden. Nu vill vi sätta en siffra på vad som gäller på den europeiska marknaden och i Sverige, samt för olika typer av sparare!

 

Exempel på mervärden som finansiell rådgivning bidrar med är:

- Beteendecoachning: Den mänskliga faktorn påverkar många gånger vid individuella investeringsbeslut, vilket resulterar i att sparare tenderar att köpa på toppen och sälja på botten. Finansiell rådgivning guidar kunden och minimerar antalet irrationella beslut.

- Tillgångsallokering: Genom att allokera kapital med hänsyn till kundens riskpreferenser och tidshorisont skapar finansiell rådgivning en portfölj som kunden kan känna sig bekväm med.

- Omviktning av tillgångar i portföljen: När aktiemarknaden stiger ökar viktningen aktier i den totala portföljen, och vice versa. Genom att kontinuerligt vikta om portföljen hålls riskexponeringen i linje med kundens riskprofil.

Läs gärna Vanguards rapport här: https://www.vanguard.com/pdf/ISGQVAA.pdf

 

Machine learning

Machine learning has become dominant and popular in the field of multivariate analysis of financial time series forecasting in recent years. Financial time series forecasting is one of the most challenging applications of modern time series analysis. Given that neural network’s unique non-parametric, non-assumable, noise-tolerant and adaptive properties, many different aspects of machine learning will certainly help us in describing the dynamics of non-stationary time series.  

 

Nedan listas ett par uppsatser som kan ge inspiration:

Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.

Franke, J. and Diagne, M. (2006). Estimating market risk with neural networks.

Lobato, J., Lobato, D. and Suarez, A. (2007). Time series models for measuring market risk.

 

Vad ska ansökan innehålla?

  • PM där du/ni beskriver metod och frågeställningar utifrån det valda temat/ämnet
  • En betygskopia
  • Personligt brev
  • Dina kontaktuppgifter


Hur skickar jag in mitt bidrag?

Maila till: karriar-student@soderbergpartners.se

 

När behöver jag skicka in mitt bidrag?

Vi vill ha ditt PM senast 31 januari 2017. 

 

Kontaktperson

Ebba Hägg, ebba.hagg@soderbergpartners.se

 

 

Arbetsmarknadsdagar

Söderberg & Partners deltar för närvarande på följande arbetsmarknadsdagar:

Hur kan vi hjälpa dig?

Namn

Vart i Sverige befinner du dig?

Är du redan kund?

Är du företag eller privatperson?

Personnummer/Organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Meddelande

Kontakta oss