Skip to main content Skip to main navigation

Olofsdalsvägen 47


Kontaktpersoner

Fanny Björk

Rådgivare Liv och Pension


fanny.bjork@soderbergpartners.se

+46 357 10 70 02

Maggie Nilsson

Rådgivare Liv och Pension


maggie.nilsson@soderbergpartners.se

+46 35 27 61 34

Roger Isaksson

Investeringsrådgivare & Rådgivare Liv och Pension


roger.isaksson@soderbergpartners.se

+46 35 710 10 63

Sanny Erixon

Rådgivare Liv och Pension


sanny.erixon@soderbergpartners.se

+46 35 27 61 32

Stephan Artursson

Investeringsrådgivare & Rådgivare Liv och Pension


stephan.artursson@soderbergpartners.se

+46 35 710 10 61

Hur kan vi hjälpa dig?

Namn

Vart i Sverige befinner du dig?

Är du redan kund?

Är du företag eller privatperson?

Personnummer/Organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Meddelande

Kontakta oss