Skip to main content Skip to main navigation

Larmgatan 1


Kontaktpersoner

Gunnar Johnsson

Rådgivare Liv och Pension


gunnar.johnsson@soderbergpartners.se

Joakim Kjellerby

Rådgivare Liv och Pension


joakim.kjellerby@soderbergpartners.se

Karl-Henric Elling

Rådgivare Liv och Pension


kh.elling@soderbergpartners.se

+46 480 36 37 37

Kjell Karlsson

Rådgivare Liv och Pension


kjell.karlsson@soderbergpartners.se

+46 480 49 05 50

Mikael Alexander

Wealth management och Kapitalförvaltare


mikael.alexander@soderbergpartners.se

+46 480 36 37 51

Per Oscarsson

Wealth management och Kapitalförvaltare


per.oscarsson@soderbergpartners.se

+46 480 36 37 50

Hur kan vi hjälpa dig?

Namn

Vart i Sverige befinner du dig?

Är du redan kund?

Är du företag eller privatperson?

Personnummer/Organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Meddelande

Kontakta oss