Skip to main content Skip to main navigation

Larmgatan 1


Kontaktpersoner

Gunnar Johnsson

Rådgivare Liv och Pension

gunnar.johnsson@soderbergpartners.se

Joakim Kjellerby

Rådgivare Liv och Pension

joakim.kjellerby@soderbergpartners.se

Karl-Henric Elling

Rådgivare Liv och Pension

kh.elling@soderbergpartners.se
+46 480 36 37 37

Kjell Karlsson

Rådgivare Liv och Pension

kjell.karlsson@soderbergpartners.se
+46 480 49 05 50

Mikael Alexander

Wealth management och Kapitalförvaltare

mikael.alexander@soderbergpartners.se
+46 701 09 43 81

Per Oscarsson

Wealth management och Kapitalförvaltare

per.oscarsson@soderbergpartners.se
+46 734 23 48 60

Hur kan vi hjälpa dig?

Namn

Vart i Sverige befinner du dig?

Är du redan kund?

Är du företag eller privatperson?

Personnummer/Organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Meddelande

Kontakta oss