Skip to main content Skip to main navigation

Oskarsparken 1


Kontaktpersoner

Ali Majlessi

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

ali.majlessi@soderbergpartners.se
+46 19 760 95 11

Frank Gyrulf

Investeringsrådgivare & Rådgivare Liv och Pension

frank.gyrulf@soderbergpartners.se

Fredrik Klerne

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

fredrik.klerne@soderbergpartners.se
+46 19 760 95 12

Henrik Olofsson

Rådgivare Liv och Pension

henrik.olofsson@soderbergpartners.se
+46 19 161 669

Johan Lind

Rådgivare Liv och Pension

johan.lind@soderbergpartners.se
+46 19 161661

Staffan Söljén

Investeringsrådgivare & Rådgivare Liv och Pension

staffan.soljen@soderbergpartners.se

Victor Kindbom

Rådgivare Liv och Pension

victor.kindbom@soderbergpartners.se


Hur kan vi hjälpa dig?

Namn

Vart i Sverige befinner du dig?

Är du redan kund?

Är du företag eller privatperson?

Personnummer/Organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Meddelande

Kontakta oss