Skip to main content Skip to main navigation

Oskarsparken 1


Kontaktpersoner

Ali Majlessi

Förmögenhetsrådgivare Special Clients


ali.majlessi@soderbergpartners.se

+46 19 760 95 11

Frank Gyrulf

Investeringsrådgivare & Rådgivare Liv och Pension


frank.gyrulf@soderbergpartners.se

Fredrik Klerne

Förmögenhetsrådgivare Special Clients


fredrik.klerne@soderbergpartners.se

+46 19 760 95 12

Henrik Olofsson

Rådgivare Liv och Pension


henrik.olofsson@soderbergpartners.se

+46 19 161 669

Johan Lind

Rådgivare Liv och Pension


johan.lind@soderbergpartners.se

+46 19 161661

Staffan Söljén

Investeringsrådgivare & Rådgivare Liv och Pension


staffan.soljen@soderbergpartners.se

Victor Kindbom

Rådgivare Liv och Pension


victor.kindbom@soderbergpartners.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Namn

Vart i Sverige befinner du dig?

Är du redan kund?

Är du företag eller privatperson?

Personnummer/Organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Meddelande

Kontakta oss