Skip to main content Skip to main navigation

Vem är personuppgiftsansvarig?

Vem är personuppgiftsansvarig?

Ansvaret för vår personuppgiftsbehandling är uppdelat mellan de olika bolagen inom Söderberg & Partners och de arbetsgivare som använder sig av våra tjänster. I tabellen nedan ser du vem som ansvarar för de olika delarna av vår behandling.

Typ av behandling

Personuppgiftsansvar

Kontaktuppgifter

Försäkringsförmedling via din arbetsgivare

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB (org. nr. 556707-7648)

[Infoga adress, telefonnummer och e-postadress]

Försäkringsrådgivning

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB (org. nr 556707-7648)

[Infoga adress, telefonnummer och e-postadress]

Värdepappershantering

Söderberg & Partners Securities AB (org. nr. 556674-7456)

[Infoga adress, telefonnummer och e-postadress]

Löner och förmåner via din arbetsgivare

Din arbetsgivare ansvarar för behandlingen

Vänd dig till din arbetsgivare för mer information

Hur kan vi hjälpa dig?

Namn

Vart i Sverige befinner du dig?

Är du redan kund?

Är du företag eller privatperson?

Personnummer/Organisationsnummer

Telefonnummer

E-post

Meddelande

Kontakta oss