Skip to main content Skip to main navigation
Maj 2018

Strategirapport

Söderberg & Partners Strategirapport är avsedd att ge en summering av vår marknadssyn med utgångspunkt i makroekonomiska förutsättningar, sentiment hos investerare och värderingar på värdepappersmarknaderna. Syftet är att belysa aktuella risker, dra lärdomar av historiska samband och av tidigare studier samt ge en tydligare inblick i våra rekommendationer. 

 

Strategirapport

Många tecken på en mogen högkonjunktur och på sina håll överhettning

Vi ser många tecken på en mogen högkonjunktur och på sina håll tecken på överhettning. Den ekonomiska aktiviteten är fortfarande god men utplanande och vi väntar oss att inflationen kommer att förbli i stigande trend. Svängningarna på aktiemarknaden har ökat och den nya volatilitetsregimen bedömer vi är här för att stanna. Vi vill poängtera att vi idag inte ser någon omfattande risk för en närliggande större ekonomisk nedgång, men aktiemarknaden tenderar att föregå den makroekonomiska utvecklingen.

Läs strategirapporten här
Maj 2018

Dokument

Läs strategirapporten genom att klicka på knappen nedan. 
För att ladda ner rapporten klickar du på nedladdningsikonen i det undre verktygsfältet i läsvyn. 

Läs rapporten här
Temadel

Dokument

Läs strategirapportens temadel genom att klicka på knappen nedan. 
För att ladda ner klickar du på nedladdningsikonen i det undre verktygsfältet i läsvyn. 

Läs rapporten här
Kontakta oss