Skip to main content Skip to main navigation
Januari 2018

Strategirapport

Söderberg & Partners Strategirapport är avsedd att ge en summering av vår marknadssyn med utgångspunkt i makroekonomiska förutsättningar, sentiment hos investerare och värderingar på värdepappersmarknaderna. Syftet är att belysa aktuella risker, dra lärdomar av historiska samband och av tidigare studier samt ge en tydligare inblick i våra rekommendationer. 

 

Strategirapport

Ekonomisk tillväxt och fortsatt beskedlig inflation

Den ekonomiska återhämtningen som pågått de senaste åren har varit den svagaste sedan andra världskriget, men den senaste tiden har präglats av god ekonomisk tillväxt, sjunkande arbetslöshet i många större ekonomier och samtidigt en fortsatt beskedlig inflation under målbilden för många utvecklade marknader. Vi ser ett flertal tecken på en mogen högkonjunktur, inte minst då arbetslösheten på många håll är mycket låg och den goda ekonomiska tillväxten världen över dessutom är mer samspelt än på länge. 

Läs hela rapporten här

Januari 2018

Dokument

Läs strategirapporten genom att klicka på knappen nedan. 
För att ladda ner rapporten klickar du på nedladdningsikonen i det undre verktygsfältet i läsvyn. 

Läs rapporten här
Kontakta oss