Skip to main content Skip to main navigation

Förvaltningsstrategi

Proaktiv förvaltning vänder sig till dig som vill ta del av aktiemarknadens stora möjligheter utan att utsätta dig för den fulla risk som det kan innebära. Utifrån den risknivå du väljer bevakas löpande ditt fondsparande. Vi gör nödvändiga omviktningar i fonderna med ambitionen att du ska få en så hög avkastning som möjligt i förhållande till din riskbenägenhet.

Löpande analys av fonder och fondbolag

Söderberg & Partners analyserar löpande de fonder och fondbolag som finns tillgängliga för investering. På det viset sållar vi fram de produkter som har bra förutsättningar att ge dig en god framtida avkastning.

Olika risknivåer 

Förvaltningstjänsten erbjuder dig fyra risknivåer att välja mellan: Proaktiv 90, 85, 80 och 75. Talen står för den riskkontrollnivå som du som investerare inte vill underskrida. Samtidigt innebär hög risk möjlighet till högre avkastning.

Strategi

Exempel: Proaktiv 90 har en placeringsinriktning som syftar till att inte falla under 90 % av det högsta värdet den senaste tolvmånadersperioden. Proaktiv 85, 80 och 75, har samma placeringsfilosofi men då med riskkontrollnivåer på 85 %, 80 % respektive 75 %. Gemensamt för alla fonder är att andelen aktiefonder, och därmed tillväxtmöjligheten, hålls så hög som möjligt utan att överskrida den på förhand bestämda maximala risken. Alla fonder kan innehålla både aktiefonder och räntefonder.

  • Strategisk allokering - Portföljens långsiktiga sammansättning anpassas för att maximera den riskjusterade avkastningen.
  • Riskkontroll - Dagligen sker kontroll av risknivån samtidigt som det görs taktiska justeringar för att säkra risknivån.
  • Utvärdering - Varje fond analyseras grundligt och i analysen ingår förvaltaranalys, stil, förmåga att hålla emot i nedgående marknad samt flera andra faktorer. Endast de bästa används till kundens portfölj.

Hållbarhetsarbete

Här kan du läsa med om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor, både på en övergripande nivå och specifikt i våra fonder.

Kontakta oss