Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners Asset Management S.A.

Information om hur Söderberg & Partners Asset Management S.A. behandlar personuppgifter hittar du nedan.

Privacy notice

Söderberg & Partners Asset Management S.A. har en av styrelsen antagen policy för ansvarsfulla investeringar som du finner nedan.

Policy for responsible investments

Kontakta oss