Skip to main content Skip to main navigation

Proaktiv förvaltning

Förvaltning som följer med i uppgång och håller emot i nedgång.

Under de senaste 100 åren har det ungefär var 10:e år inträffat en finansiell krasch som leder till stora fall på börsen[1] och det kan vara svårt att ha kontroll på sina investeringar när marknaden förändras snabbt.

Vår riskanalysmodell bygger på att samla mycket data och genom en omfattande analys erbjuda en kontroll på din riskexponering vid alla marknadssituationer. I osäkra tider kan det vara en trygghet att ta hjälp för att få svar på dina frågor och stöd att investera strategiskt.

Våra förvaltare bevakar dagligen placeringarna och ser till att det är rätt exponering mot aktiemarknaden respektive räntemarknaden. Målsättningen att portföljens värde inte ska falla under fondens risknivå. Denna nivå (65, 75, 80, 85 och 90) är procentandelen av det högsta värdet av portföljen det senaste året. Detta leder till att den negativa effekten av stora börsfall begränsas, samtidigt som du får kontroll på vilken risk dina placeringar faktiskt har.[1] Daniel Waldenström (2007): Monthly Swedish stock prices and returns and bond yields 1856- 2006 - Månadsdata över börsindex, avkastningsindex och obligationsräntor i Sverige 1856-2006, Institutet för Näringslivsforskning

Kontakta oss