Skip to main content Skip to main navigation

Strategisk förvaltning

Effektiv förvaltning kräver ständig uppföljning av utvecklingen på de finansiella marknaderna och en fortlöpande översyn av den långsiktiga strategiska allokeringen. Vår förvaltning baseras på en koncerngemensam makroekonomisk analys, som omsätter globala samt regionala ekonomiska och politiska förutsättningar till investeringsmöjligheter. Tillsammans med en kvantitativ och kvalitativ analys av de tillgångsslag som finns tillgängliga för våra kunder, skapar vi utifrån detta olika strategier som vi erbjuder i fondform.

Kontakta oss