Skip to main content Skip to main navigation
8-12 januari 2018

Veckoanalys

Vi räknar med att den globala synkroniserade tillväxten fortsätter under 2018. Vår optimistiska makrobedömning grundar sig på ett fortsatt starkt momentum, lätta finansiella villkor tillsammans med ett starkt stöd av amerikansk finanspolitisk. 

Kontakta oss