Skip to main content Skip to main navigation
21-25 maj 2018

Veckoanalys

Vi ser många tecken på en mogen högkonjunktur. Den ekonomiska aktiviteten är fortfarande god men utplanande och vi väntar oss att inflationen kommer att förbli i stigande trend. Svängningarna på aktiemarknaden har ökat och den nya volatilitetsregimen bedömer vi är här för att stanna.

Kontakta oss