Skip to main content Skip to main navigation
3-6 april 2018

Veckoanalys

Den europeiska ekonomin fortsätter att gynnas av den globala synkroniserade tillväxten tack vare sin cykliska karaktär. Dock kan en starkare euro och en ökad grad av protektionism lägga sordin på det europeiska sentimentet vilken redan har börjat visa på en del svaghetstecken.

Kontakta oss