Skip to main content Skip to main navigation
4 - 8 juni 2018

Veckoanalys

Den amerikanska dollarns utveckling sedan mitten av april har skapat svallvågor på de finansiella marknaderna och i synnerhet för de ekonomier som visar sårbarhet genom stora bytesbalansunderskott i kombination med hög andel US-dollarfinansiering. Vad innebär det här för investerare och vad är värt att tänka på?

Kontakta oss