Skip to main content Skip to main navigation
7 - 11 januari 2019

Veckoanalys

Börsåret 2018 blev som vi förutspått svagt. Såväl USA som Europa och tillväxtmarknader stängde på minus, även inklusive utdelningar. I kronor räknat utgjordes undantaget av USA som steg några procent. Bakom den upptrappade osäkerheten finns faktorer som konjunkturavmattning, handelskonflikt samt Brexit

Kontakta oss