Skip to main content Skip to main navigation
9-13 april 2018

Veckoanalys

Donald Trump eskalerar handelskonflikten med Kina genom att uppmana det amerikanska handelsdepartementet om att undersöka möjligheten att införa ytterligare tullar för 100 miljarder dollar. Vi upprepar vår syn kring den ökade graden av protektionism och grundar vår bedömning på tre argument.

Kontakta oss