Skip to main content Skip to main navigation

Strategisk förvaltning

Strategisk förvaltning vänder sig till dig som vill ta del av aktiemarknadens stora möjligheter utan att utsätta dig för den fulla risk som det kan innebära. Söderberg & Partners analyserar löpande de fonder och fondbolag som finns tillgängliga för investering. På det viset sållar vi fram de produkter som har bra förutsättningar att ge dig en god framtida avkastning.

Kontakta oss