FN:s Global Compact

Vår vision är att Söderberg & Partners som helhet ska bli en ledande hållbarhetsaktör. Söderberg & Partners är ledande inom flera områden, till exempel våra hållbarhetsanalyser, och vi vill utveckla oss inom andra områden och därför är detta deltagande viktigt för oss. Vårt deltagande i FN:s Global Compact visar att vi är fast beslutna att arbeta med hållbarhet och följa de tio principerna inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

Tio principer

Ni finner Global Compacts tio principer nedan och i Söderberg & Partners hållbarhetsredovisning beskriver vi hur vi följer dessa, ni hittar hållbarhetsredovisningen här.

Mänskliga rättigheter

1.        Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande.

2.      Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt

3.      Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.

4.      Eliminera alla former av tvångsarbete.

5.      Avskaffa barnarbete.

6.      Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter.

Miljö

7.      Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.

8.      Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande.

9.      Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik.

Anti-korruption

10.   Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

Om FN:s Global Compact

Som ett särskilt initiativ från FN:s generalsekreterare är FN:s Global Compact en uppmaning till företag att anpassa sina verksamheter och strategier till tio universella principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption, och att ta åtgärder till stöd för FN:s mål. Med mer än 15 000 företag från över 160 länder, och 69 lokala nätverk, är FN:s Global Compact det största hållbarhetsinitiativet i världen.

FN:s Global Compacts ambition är att accelerera och skala upp den globala kollektiva effekten av företag genom att upprätthålla de tio principerna vilket även följer FN:s globala mål för hållbar utveckling genom ansvariga företag och ekosystem som möjliggör förändring.

Läs mer om FN:s Global Compact här