Skip to main content Skip to main navigation

Föräldravrålet

Föräldravrålet är en klimatorganisation som samlar föräldrar – och alla som bryr sig om barn – för att påverka klimatpolitiken genom att lyfta fram barnens perspektiv. Föräldravrålets vision är ett samhälle där alla barn garanteras ett gott liv på en välmående planet.

Föräldravrålet påverkar politiken genom att bli många. Genom att visa på ett starkt opinionstryck för en vassare klimatpolitik ger de politikerna mod och beslutsamhet i frågan. Föräldravrålet vill att alla partier ska ge klimatomställningen högsta prioritet, göra det lätt för privatpersoner att leva klimatvänligt och göra Sverige till ett föregångsland inom klimatområdet.

Söderberg & Partners har donerat pengar till Föräldravrålet så att de kan fortsätta sitt arbete för ett bättre klimat för våra barn. Gåvan kommer att användas till att stötta Föräldravrålets arbete för att se till att Sveriges klimatpolitik är i linje med vad vetenskapen kräver, samt till att engagera fler föräldrar i klimatomställningen.

Läs mer på Föräldravrålets hemsida.

 

Kontakta oss