Skip to main content Skip to main navigation

FTS Säkra Varje Unge

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige. Stiftelsen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Pedofil. Incest. De flesta vill knappt tänka på vad orden innebär. Ännu mindre prata om det. Vi arbetar mot en brottslighet som får en att känna sig väldigt illa till mods. Men den här brottsligheten försvinner ju inte bara för att vi inte vill prata om det.

Enligt Europarådet (2014) är ett av fem barn utsatta för sexuella övergrepp i Sverige. Av det kan man dra slutsatsen att det finns fler än 5 miljoner anhöriga eller närstående till barn som far illa genom sexuella övergrepp om vi räknar med att det för varje utsatt barn finns ungefär fem närstående. Det innebär också att alla lärare i våra skolor, såväl inom för-, grund- och gymnasieskolan dagligen jobbar med utsatta barn och ungdomar som behöver modiga och smarta vuxna runt omkring sig. Det förebyggande arbetet mot sexuellt utnyttjande av barn är därför mycket viktigt.

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge förser skolor med helt gratis seminarier, föreläsningar och utbildningsmaterial. Målet är att öka informationen hos de som arbetar med barn eller på något sätt kommer i kontakt med barn, vilket man tror leder till en ökad förståelse och handlingsberedskap. Söderberg & Partners donerar pengar till stiftelsens viktiga arbete. Läs mer på FTS Säkra Varje Unges hemsida

Kontakta oss