Skip to main content Skip to main navigation

Hantering av personuppgifter - Summer Camp(2)

Hantering av personuppgifter - Summer Camp(2)

8 januari · 2018

Söderberg & Partners inhämtar personuppgifter i samband med ansökan till och eventuellt deltagande vid Söderberg & Partners Summer Camp. PO Söderberg & Partner Aktiebolag är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas och säkerställer att dessa behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Syftet med behandlingen av personuppgifter är att hantera ansökningarna till Summer Camp, att förbereda deltagarnas vistelse på lägret, att genomföra Summer Camp samt att förbättra och vidareutveckla lägrets utformning. Under din vistelse på Summer Camp kan även fotografier komma att tas av dig. Fotografierna kan, tillsammans med ditt namn, komma att användas i marknadsföringssyfte för lägret. 

Uppgifterna lämnas inte ut till någon annan. Dock kommer vi att lämna ut uppgifter till våra medarrangörer i den mån detta krävs för deras utförande av Summer Camp. Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag från oss för att kontrollera om vi behandlar information och i sådant fall vilken information som vi har registrerat. Begäran om registerutdrag ska framställas skriftligen och skrivas under av dig. Vi som personuppgiftsansvarig är skyldig att på begäran av dig rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att begära radering av uppgifter eller begräsning av behandling, invända mot behandling samt anmäla om du inte vill att dina personuppgifter skall behandlas eller användas för direktmarknadsföring. Genom att lämna uppgifterna till oss samtycker du till att vi behandlar personuppgifter enligt PUL och för ovan angivna syften.

Hur kontaktar du oss?

Om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill begära ut information, återkalla ditt samtycke, få rättelse eller radering av uppgifter, invända mot behandling eller anmäla att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring är du alltid välkommen att kontakta oss:

 

Personuppgiftsansvarig:

PO Söderberg & Partner Aktiebolag
Box 7785
103 96 STOCKHOLM

johan.silfversward@soderbergpartners.se

 

Dataskyddsombud:

Caroline Davidsson
caroline.davidsson@soderbergpartners.se

Kontakta oss