Skip to main content Skip to main navigation

Information om personuppgiftsbehandling - Summer Camp

Summer Camp

Information om personuppgiftsbehandling

Vi har tidigare mottagit din arbetsrelaterade e-postadress från dig och behandlar den i syfte att informera om möjligheten att anmäla studiemotiverade ungdomar till det sommarläger som är ett av oss årligt anordnat CSR-projekt.

Den lagliga grund som vi tillämpar för behandlingen är berättigat intresse. Vi har ett berättigat intresse av att kunna behandla din e-postadress för att informera om sommarlägret i marknadsföringssyfte och för att få in anmälningar av potentiella deltagare till lägret. Om du vill veta mer om grunden för vår bedömning eller om du vill invända mot behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till oss genom att använda nedanstående kontaktuppgifter.

Dina uppgifter kan överföras till den leverantör som vi anlitat för att kunna utföra mejlutskick. All behandling sker inom EU/EES och i enlighet med de bestämmelser som finns i GDPR.

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt i förhållande till ändamålet.

Du kan få information om de rättigheter som du har med anledning av att vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan rikta klagomål till oss och till Datainspektionen på vår hemsida:

https://www.soderbergpartners.se/om-oss/personuppgifter-cookies/personuppgifter/

PO Söderberg & Partner AB (556659-9964) är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss via vår växel på 08-451 50 00 eller genom att mejla till info@soderbergpartners.se. Om du vill komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud kan denne nås på dataskyddsombudet@soderbergpartners.se.

Kontakta oss