Vårt arbetssätt

Som finansiella rådgivare och förmedlare av finansiella produkter har vi en stor indirekt påverkan på hållbarhet genom kunders val av sparprodukter, investeringar och försäkringar. Vi har störst möjlighet att bidra till hållbarhet när vi ger hållbara råd och i hållbarhetsanalyser uppmärksammar de bästa aktörerna. Vi har också löpande dialoger med produktleverantörer för att de ska ta större hänsyn till hållbarhet i olika beslut och aktivt påverka bolagen i en hållbar riktning. Utöver det arbetar vi integrerat med hållbarhet i vår förvaltning så att vi som kapitalägare använder ägarrösten till att påverka i spararnas viktigaste hållbarhetsfrågor.