Skip to main content Skip to main navigation

Vårt arbetssätt

Som finansiella rådgivare och förmedlare av finansiella produkter har vi en stor indirekt påverkan på hållbarhet genom kunders val av sparprodukter, investeringar och försäkringar. Vi har störst möjlighet att bidra till hållbarhet när vi ger hållbara råd och i hållbarhetsanalyser uppmärksammar de bästa aktörerna. Vi har också löpande dialoger med produktleverantörer för att de ska ta större hänsyn till hållbarhet i olika beslut och aktivt påverka bolagen i en hållbar riktning. Utöver det arbetar vi integrerat med hållbarhet i vår förvaltning så att vi som kapitalägare använder ägarrösten till att påverka i spararnas viktigaste hållbarhetsfrågor.

Hållbarhetsanalyser

I takt med att intresset för hållbara investeringar har ökat, har även antalet spar- och försäkringsprodukter som marknadsförs som hållbara ökat. Även om det är positivt att fler investeringsprodukter har en hållbar placeringsinriktning, innebär detta också att det finns mer information att ta hänsyn till. Hur vet vi att de resurser som läggs ned på dessa produkter faktiskt gör skillnad i praktiken?

Läs mer

Hållbarhet i rådgivningen

Vi hjälper våra kunder att hitta hållbara sparprodukter, samt påverka branschen genom att uppmärksamma de bästa aktörerna. Vi stödjer också våra kunder i målsättning och uppföljning av hållbarhetsarbetet kopplat till tjänstepensionen.

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar

Vi är övertygade om att företag som bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt kommer att gynna både sina kunder, ägare och samhället i stort. Att beakta bolagens hållbarhetsarbete i förvaltningen är därför en viktig komponent för att leverera en god avkastning till våra kunder. Genom samarbete med hållbarhetsexperter och andra branschaktörer har vi större möjlighet att göra skillnad på riktigt.

Läs mer
Kontakta oss