Skip to main content Skip to main navigation

Ansvarsfulla investeringar

Vi på Söderberg & Partners är övertygade om att företag som bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbarhet sätt kommer att gynna både sina kunder, ägare och samhället i stort. Att beakta bolagens hållbarhetsarbete i förvaltningen är därför en viktig komponent för att nå målet om att leverera en god avkastning till våra kunder. Utvärdering av fonder och bolagens hållbarhetsarbete ligger därför till grund för investeringsbeslut. Hållbarhet avser miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsstandarder och affärsetik och bygger på internationella normer.

Förvaltningen följer FN:s 6 principer för ansvarsfulla investeringar, vilket innebär följande:

  • Vi integrerar ESG aspekter i investeringsanalyser och beslutfattningsprocesser.
  • Vi är aktiva ägare och integrerar hållbarhetsaspekter ESG-aspekter i vår ägarpolicy och praxis.
  • Vi söker lämplig genomlysning av ESG-aspekter hos våra innehav.
  • Vi uppmanar acceptans och implementering av principerna inom investeringsbranschen.
  • Vi samarbetar med andra för att öka effekten av att implementera principerna.
  • Vi rapporterar våra aktiviteter och utveckling i implementeringen av principerna.
Kontakta oss