Hållbarhet i rådgivningen

Som rådgivare har vi störst möjlighet till påverkan genom att erbjuda hållbara råd. Vi hjälper våra kunder att hitta hållbara sparprodukter, samt påverka branschen genom att uppmärksamma de bästa aktörerna. De bolag och produkter som får ett högt hållbarhetsbetyg väljer in hållbara investeringar, arbetar aktivt som ansvarsfulla aktieägare, använder sitt inflytande för att påverka och samarbetar med andra investerare, samt underlättar för kunder att göra hållbara val.

Hållbar tjänstepension

Idag jobbar de flesta företag aktivt med hållbarhet. I arbetet glöms dock ofta medarbetarnas pensioner bort och vikten av att placera hållbart. Genom tjänsten Hållbar tjänstepension erbjuder vi en lösning för företag som vill ta ansvar för sin indirekta påverkan på miljö och samhället via tjänstepensionen.

Idag förvaltas ca 2 700 miljarder kronor i tjänstepensionssystemet. Det betyder att fond- och pensionsbolagen som förvaltar pensionskapitalet också har en stor makt och möjlighet att säkerställa att pengarna placeras på ett hållbart sätt. Exempelvis genom att investera i företag där det inte förekommer barnarbete eller där de anställda har goda arbetsvillkor.

Ett hållbart pensionssparande är ett sätt att hantera risker men också skapa värde genom att tillvarata hållbara affärsmöjligheter. Genom tjänstepensionskapitalet kan spararen även påverka företagen i en hållbar riktning.

Läs mer om Hållbar tjänstepension