Skip to main content Skip to main navigation

Åsgatan 30


Kontaktpersoner

Bo Wahlberg

Rådgivare Liv och Pension

bo.wahlberg@soderbergpartners.se
+46 23 480 41

Pär Asp

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

par.asp@soderbergpartners.se
+46 23 661 44 15

Roger Johansson

Investeringsrådgivare & Rådgivare Liv och Pension

roger.johansson@soderbergpartners.se
+46 23 480 43

Kontakta oss