Skip to main content Skip to main navigation

Södra Strandgatan 13 B


Kontaktpersoner

Anna Björnsund

Rådgivare Liv och Pension

anna.bjornsund@soderbergpartners.se
+46 36 5801583

Claes Björnsund

Rådgivare Liv och Pension

claes.bjornsund@soderbergpartners.se
+46 36 580 15 86

Clas Bengtsson

Kapitalförvaltare

clas.bengtsson@soderbergpartners.se
+46 36 348582

Fredrik Hübsch

Investeringsrådgivare & Rådgivare Liv och Pension

fredrik.hubsch@soderbergpartners.se
+46 36 38 70 71

Jonny Hansson

Rådgivare Liv och Pension

jonny.hansson@soderbergpartners.se
+46 36 34 28 41

Magdalena Widriksson

Rådgivare Liv och Pension

magdalena.widriksson@soderbergpartners.se
+46 36 34 28 44

Manolo Johansson

Kapitalförvaltare

manolo.johansson@soderbergpartners.se
+46 36 348 583

Michael Edvinsson

Rådgivare Liv och Pension

michael.edvinsson@soderbergpartners.se
+46 36 38 70 73

Pär Thibom

Kapitalförvaltare

par.thibom@soderbergpartners.se
+46 36 348 581

Stefan Mennborg

Kapitalförvaltare

stefan.mennborg@soderbergpartners.se
+46 36 34 85 84

Stefan Rygert

Rådgivare Liv och Pension

stefan.rygert@soderbergpartners.se
+46 36 34 28 46

Ulrika Carlson

Kapitalförvaltare

ulrika.carlson@soderbergpartners.se
+46 36 34 85 85

Kontakta oss