Skip to main content Skip to main navigation

Larmgatan 1


Kontaktpersoner

Gunnar Johnsson

Rådgivare Liv och Pension

gunnar.johnsson@soderbergpartners.se
+46 761 49 52 26

Henric Jonsson

Rådgivare Liv och Pension

henric.jonsson@soderbergpartners.se
+46 728 55 51 78

Karl-Henric Elling

Rådgivare Liv och Pension

kh.elling@soderbergpartners.se
+46 708 87 37 37

Kjell Karlsson

Rådgivare Liv och Pension

kjell.karlsson@soderbergpartners.se
+46 734 25 29 50

Marie Varga

Wealth management och Kapitalförvaltare

marie.varga@soderbergpartners.se
+46 70 681 84 98

Mikael Alexander

Wealth management och Kapitalförvaltare

mikael.alexander@soderbergpartners.se
+46 701 09 43 81

Per Oscarsson

Wealth management och Kapitalförvaltare

per.oscarsson@soderbergpartners.se
+46 734 23 48 60

Kontakta oss