Skip to main content Skip to main navigation

Hamntorget 1


Kontaktpersoner

Johan Abrahamsson

Förmögenhetsrådgivning Special Clients

johan.abrahamsson@soderbergpartners.se
072-0089841

Peter Eriksson

Förmögenhetsrådgivning Special Clients

peter.eriksson@soderbergpartners.se
072-0089844

Robert Salander

Rådgivare SAK & Liv och Pension

robert.salander@soderbergpartners.se
+46 54 24 17 50

Thomas Danielsson

Förmögenhetsrådgivning Special Clients

thomas.danielsson@soderbergpartners.se
072-0089845

Kontakta oss