Skip to main content Skip to main navigation

Södra Tullgatan 4


Kontaktpersoner

Anders Florén

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

anders.floren@soderbergpartners.se

Anders Hultgren

Rådgivare Liv och Pension

anders.hultgren@soderbergpartners.se
+46 40 648 30 02

Christina Sjölander

Investeringsrådgivare & Rådgivare Liv och Pension

christina.sjolander@soderbergpartners.se
+46 40 64 83 019

Haskell Phu

Investeringsrådgivare

haskell.phu@soderbergpartners.se
+46 40 648 30 41

Henrik Fork

Investeringsrådgivare

henrik.fork@soderbergpartners.se
+46 40 648 30 42

Henrik Åhlund

Rådgivare Liv och Pension

henrik.ahlund@soderbergpartners.se
+46 40 648 30 45

Jesper Olvebrink

Investeringsrådgivare

jesper.olvebrink@soderbergpartners.se
+46 40 648 30 40

Jonas Grundström

Rådgivare Liv och Pension

jonas.grundstrom@soderbergpartners.se
+46 40 648 30 13

Jonas Leife

Rådgivare Liv och Pension

jonas.leife@soderbergpartners.se
+46 40 648 30 32

Lars Eriksson

Rådgivare Liv och Pension

lars.eriksson@soderbergpartners.se
+46 40 648 30 12

Lars Kotte

Wealth management

lars.kotte@soderbergpartners.se
+46 40 648 30 24

Magnus Pihl

Wealth management

magnus.pihl@soderbergpartners.se
+46 40 648 30 23

Marcus Lindgren

Investeringsrådgivare

marcus.lindgren@soderbergpartners.se
+46 40 648 30 43

Martin Eksten

Investeringsrådgivare

martin.eksten@soderbergpartners.se
+46 40 648 30 25

Mikael Löfberg

Wealth management

mikael.lofberg@soderbergpartners.se

Nina Nord

Rådgivare Liv och Pension

nina.nord@soderbergpartners.se
+46 40 648 30 33

Patrik Sandgren

Rådgivare Liv och Pension

patrik.sandgren@soderbergpartners.se
+46 40 648 30 36

Richard Sandqvist

Wealth management

richard.sandqvist@soderbergpartners.se
+46 40 648 30 22

Tony Heyman

Rådgivare Liv och Pension

tony.heyman@soderbergpartners.se
+46 406483001

Kontakta oss