Skip to main content Skip to main navigation

Knäppingsborgsgatan 3


Kontaktpersoner

Anders Karlsson

Rådgivare Företagsförsäkring

anders.f.karlsson@soderbergpartners.se
0730-88 05 60

Cecilia Eriksson

Rådgivare Företagsförsäkring

cecilia.eriksson@soderbergpartners.se
+46 11 199725

Daniel Collin

Wealth management

daniel.collin@soderbergpartners.se

Henrik Sundén

Rådgivare Företags- och motorförsäkring

henrik.sunden@soderbergpartners.se
0738-25 24 29

Michael Thörn

Rådgivare Företagsförsäkring

michael.thorn@soderbergpartners.se
0739-60 76 57

Niklas Bäckstedt

Rådgivare Liv och Pension

niklas.backstedt@soderbergpartners.se
+46 11 400 29 62

Per Andersson

Investeringsrådgivare & Rådgivare Liv och Pension

per.andersson@soderbergpartners.se
+46 11 44 421 39

Kontakta oss