Skip to main content Skip to main navigation

Prästgatan 30


Kontaktpersoner

Gunnar Ageskär

Rådgivare Liv och Pension

gunnar.ageskar@soderbergpartners.se

Jens Jonsson

Rådgivare Liv och Pension

jens.jonsson@soderbergpartners.se

Johan Holmgren

Investeringsrådgivare & Rådgivare Liv och Pension

johan.holmgren@soderbergpartners.se
+46 63 14 54 01

Marcus Agerberg

Investeringsrådgivare & Rådgivare Liv och Pension

marcus.agerberg@soderbergpartners.se
+46 63 14 54 02

Peter Holmberg

Investeringsrådgivare & Rådgivare Liv och Pension

peter.holmberg@soderbergpartners.se
+46 70 911 14 43

Kontakta oss