Skip to main content Skip to main navigation

Trädgårdsgatan 15B, 4tr


Kontaktpersoner

Johan Abrahamsson

Förmögenhetsrådgivning Special Clients

johan.abrahamsson@soderbergpartners.se
072-0089841

Johan Ronnby

Förmögenhetsrådgivning Special Clients

johan.ronnby@soderbergpartners.se
072-0089842

Martina Alvarsson

Rådgivare Liv och Pension

martina.alvarsson@soderbergpartners.se
+46 500 44 77 27

Niclas Larsson

Rådgivare Liv och Pension

niclas.larsson@soderbergpartners.se
+46 500 44 77 21

Ola Larsson

Förmögenhetsrådgivning Special Clients

ola.larsson@soderbergpartners.se
0500-447735

Silva Sürer

Administratör Sakförsäkring

silva.surer@soderbergpartners.se
+46 10 1649844

Kontakta oss