Skip to main content Skip to main navigation

Regeringsgatan 45


Kontaktpersoner

Alexander Jordal

Investeringsrådgivare & Rådgivare Liv och Pension

alexander.jordal@soderbergpartners.se
+46 8 451 53 72

Anders Edling

Rådgivare Liv och Pension

anders.edling@soderbergpartners.se
+46 8 451 50 00

Anders Mikaelsson

Investeringsrådgivare

anders.mikaelsson@soderbergpartners.se
+46 8 451 53 82

Andreas Bengtsson

Investeringsrådgivare

andreas.bengtsson@soderbergpartners.se
+46 8 451 53 12

Anna Ljunggren

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

anna.ljunggren@soderbergpartners.se
+46 8 451 50 31

Bashar Baghdo

Investeringsrådgivare

bashar.baghdo@soderbergpartners.se
+46 8 562 925 23

Björn Johansson

Rådgivare SAK & Liv och Pension

bjorn.johansson@soderbergpartners.se
+46 8 451 53 42

Carl Bjelkudd

Investeringsrådgivare

carl.bjelkudd@soderbergpartners.se
+46 8 451 52 32

Cecilia Segolson

Rådgivare Liv och Pension

cecilia.segolson@soderbergpartners.se
+46 8 451 51 31

Christopher Fällman

Rådgivare Liv och Pension

christopher.fallman@soderbergpartners.se

Dan Zetterberg

Rådgivare Liv och Pension

dan.zetterberg@soderbergpartners.se

Daniel Ström

Wealth management

daniel.strom@soderbergpartners.se
+46 8 451 52 53

Elnaz Sarvioskouey

Investeringsrådgivare

elnaz.sarvioskouey@soderbergpartners.se
+46 8 451 53 11

Emma Sundmark

Rådgivare Liv och Pension

emma.sundmark@soderbergpartners.se
+46 8 450 50 00

Enita Söderström

Rådgivare Liv och Pension

enita.soderstrom@soderbergpartners.se

Erik Bergengren

Investeringsrådgivare

erik.bergengren@soderbergpartners.se
+46 8 451 52 35

Erik Björnsund

Rådgivare Liv och Pension

erik.bjornsund@soderbergpartners.se

Erik Sandberg

Rådgivare Liv och Pension

erik.sandberg@soderbergpartners.se
+46 8 451 52 84

Eva Brostedt

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

eva.brostedt@soderbergpartners.se

Fredrik Olsson

Rådgivare Liv och Pension

fredrik.olsson@soderbergpartners.se
+46 8 451 50 35

Gabriella Ameln

Rådgivare Liv och Pension

gabriella.ameln@soderbergpartners.se

Gunnar Möller

Rådgivare Liv och Pension

gunnar.moller@soderbergpartners.se
+46 8 451 52 08

Henrik Alvarsson

Rådgivare Liv och Pension

henrik.alvarsson@soderbergpartners.se
+46 8 451 51 34

Henrik Häggkvist

Wealth management

henrik.haggkvist@soderbergpartners.se
+46 8 451 52 16

Henrik Magnusson

Rådgivare Liv och Pension

henrik.magnusson@soderbergpartners.se

Henrik Nilsson

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

henrik.nilsson@soderbergpartners.se
+46 8 505 35 105

Ivan Thorvaldsson

Investeringsrådgivare

ivan.thorvaldsson@soderbergpartners.se
+46 8 451 50 32

Jan Trollsten

Rådgivare Liv och Pension

jan.trollsten@soderbergpartners.se

Jenny Bäverstig

Rådgivare Liv och Pension

jenny.baverstig@soderbergpartners.se
+46 8 451 51 05

Jens Strandberg

Rådgivare Liv och Pension

jens.strandberg@soderbergpartners.se
+46 8 451 51 03

Jens Åhlin

Rådgivare Liv och Pension

jens.ahlin@soderbergpartners.se
+46 761 49 52 66

Jessica Friberg

Rådgivare Liv och Pension

jessica.friberg@soderbergpartners.se
+46 8 451 51 53

Joakim Bohman

Investeringsrådgivare

joakim.bohman@soderbergpartners.se
+46 8 451 53 74

Joakim Granlund

Rådgivare Liv och Pension

joakim.granlund@soderbergpartners.se
+46 8 451 51 17

Joakim Kjellerby

Rådgivare Liv och Pension

joakim.kjellerby@soderbergpartners.se

Joakim Wahlgren

Rådgivare Liv och Pension

joakim.wahlgren@soderbergpartners.se

Johan Hegerin

Rådgivare Liv och Pension

johan.hegerin@soderbergpartners.se
+46 8 56 29 25 30

Johan Murray

Investeringsrådgivare

johan.murray@soderbergpartners.se
+46 8 451 53 81

Johan Roos

Investeringsrådgivare

johan.roos@soderbergpartners.se
+46 8 562 925 17

Johan Zethraeus

Rådgivare Liv och Pension

johan.zethraeus@soderbergpartners.se

John Jansson

Rådgivare Liv och Pension

john.jansson@soderbergpartners.se
+46 8 440 54 73

Jonas Everhag

Investeringsrådgivare

jonas.everhag@soderbergpartners.se
+46 8 451 53 71

Jörgen Ek

Rådgivare Liv och Pension & SAK

jorgen.ek@soderbergpartners.se

Jörgen Holappa

Rådgivare Liv och Pension

jorgen.holappa@soderbergpartners.se

Karl Burman

Rådgivare Liv och Pension

karl.burman@soderbergpartners.se
+46 8 451 53 33

Kent Feldhof

Rådgivare Liv och Pension

kent.feldhof@soderbergpartners.se
+46 8 451 51 20

Klas Sylvander

Investeringsrådgivare

klas.sylvander@soderbergpartners.se
+46 8 451 52 34

Kristoffer Svensson

Rådgivare Liv och Pension

kristoffer.svensson@soderbergpartners.se
+46 8 451 51 50

Lena Brorell

Rådgivare Liv och Pension

lena.brorell@soderbergpartners.se
+46 8 451 51 84

Lennart Nilsson

Rådgivare Liv och Pension

lennart.nilsson@soderbergpartners.se

Ludwig Hoffman

Rådgivare Liv och Pension

ludwig.hoffman@soderbergpartners.se

Magnus Ahlsén

Rådgivare Liv och Pension

magnus.ahlsen@soderbergpartners.se
+46 8 440 54 71

Magnus Brynne

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

magnus.brynne@soderbergpartners.se

Magnus Gewert

Rådgivare Liv och Pension

magnus.gewert@spcompben.se

Magnus Gistrand

Rådgivare Liv och Pension

magnus.gistrand@soderbergpartners.se
+46 8 440 54 65

Magnus Larsson

Rådgivare Liv och Pension

magnus.larsson@soderbergpartners.se
+46 8 440 54 72

Magnus Törnerud

Rådgivare Liv och Pension

magnus.tornerud@soderbergpartners.se
+46 8 451 53 35

Magnus Walfridson

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

magnus.walfridson@soderbergpartners.se
+46 8 451 50 66

Malin Ståhl

Rådgivare Liv och Pension

malin.stahl@soderbergpartners.se
+46 8 451 53 39

Marielle Ramel

Rådgivare Liv och Pension

marielle.ramel@soderbergpartners.se

Marko Vehkalahti

Investeringsrådgivare

marko.vehkalahti@soderbergpartners.se
+46 8 56 29 25 21

Martin Alinder

Investeringsrådgivare & Rådgivare Liv och Pension

martin.alinder@soderbergpartners.se
+46 8 451 51 58

Martin Pousette

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

martin.pousette@soderbergpartners.se
+46 8 505 351 63

Mathias Wik

Investeringsrådgivare & Rådgivare Liv och Pension

mathias.wik@soderbergpartners.se
+46 8 56 29 25 41

Max Arnstedt

Rådgivare Liv och Pension

max.arnstedt@soderbergpartners.se

Michael Nilsson

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

michael.nilsson@soderbergpartners.se
+46 8 562 925 56

Michael Sturny

Rådgivare Liv och Pension

michael.sturny@soderbergpartners.se
+46 8 451 52 19

Michael Surtell

Investeringsrådgivare & Rådgivare Liv och Pension

michael.surtell@soderbergpartners.se
+46 8 451 53 73

Michael Widéen

Rådgivare Liv och Pension

michael.wideen@soderbergpartners.se
+46 8 451 51 88

Michaela Keränen

Rådgivare Liv och Pension

michaela.keranen@soderbergpartners.se
+46 8 451 51 48

Mikael Gyllén

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

mikael.gyllen@soderbergpartners.se
+46 8 451 50 65

Måns Lagersten

Rådgivare Liv och Pension

mans.lagersten@soderbergpartners.se

Nicklas Irstam

Rådgivare Liv och Pension

nicklas.irstam@soderbergpartners.se
+46 8 440 54 76

Niklas Storm

Investeringsrådgivare

niklas.storm@soderbergpartners.se
+46 84515321

Olle Eckerbom

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

olle.eckerbom@soderbergpartners.se
+46 8 505 351 60

Olle Hammer

Investeringsrådgivare

Olle.hammer@soderbergpartners.se
+46 8 451 53 13

Olof Stavenberg

Rådgivare Liv och Pension

olof.stavenberg@soderbergpartners.se

Patrik Hofmann

Rådgivare Liv och Pension

patrik.hofmann@soderbergpartners.se
+46 8 451 51 10

Patrik Widlund

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

patrik.widlund@soderbergpartners.se
+46 8 451 50 36

Patrik Östh

Investeringsrådgivare

patrik.osth@soderbergpartners.se
+46 8 56 29 25 54

Per Edström

Rådgivare Liv och Pension

per.edstrom@soderbergpartners.se
+46 8 451 52 05

Per Julin

Rådgivare Liv och Pension

per.julin@soderbergpartners.se
+46 8 451 51 11

Per Lindström

Rådgivare Liv och Pension

per.lindstrom@soderbergpartners.se

Pernilla Nylén Hallgren

Rådgivare Liv och Pension

pernilla.hallgren@soderbergpartners.se
+46 8 451 51 19

Per-åke Walldén

Rådgivare Liv och Pension

per-ake.wallden@soderbergpartners.se

Pär Tegerstrand

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

par.tegerstrand@soderbergpartners.se
+46 8 451 50 64

Richard Grund

Rådgivare Liv och Pension

richard.grund@soderbergpartners.se

Rickard Reiborn

Rådgivare Liv och Pension

rickard.reiborn@soderbergpartners.se

Robert Eles

Rådgivare Liv och Pension

robert.eles@soderbergpartners.se

Robin Sveger

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

robin.sveger@soderbergpartners.se
+46 8 562 925 55

Roger Carlbäck

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

roger.carlback@soderbergpartners.se
+46 8 505 351 64

Roger Lodén

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

roger.loden@soderbergpartners.se
+46 8 505 35 113

Sabine Fernström

Investeringsrådgivare

sabine.fernstrom@soderbergpartners.se

Simon Ryberg

Rådgivare Liv och Pension

simon.ryberg@soderbergpartners.se
+46 8 451 52 11

Staffan Billgert

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

staffan.billgert@soderbergpartners.se
+46 8 505 351 61

Staffan Kull

Rådgivare Liv och Pension

staffan.kull@soderbergpartners.se
+46 84515179

Stefan Bäckström

Rådgivare Liv och Pension

stefan.backstrom@soderbergpartners.se
+46 8 451 53 45

Stefan Frodig

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

stefan.frodig@soderbergpartners.se

Stefan Stark

Investeringsrådgivare

stefan.stark@soderbergpartners.se
+46 8 451 53 75

Susanne Ågren

Investeringsrådgivare

susanne.agren@soderbergpartners.se
+46 8 56 29 25 53

Sven Lundgren

Rådgivare Liv och Pension

sven.lundgren@soderbergpartners.se
+46 8 440 54 66

Thomas Gyllenmo

Rådgivare Liv och Pension

thomas.gyllenmo@soderbergpartners.se
+46 8 451 53 32

Thomas Irstam

Rådgivare Liv och Pension

thomas.irstam@soderbergpartners.se
+46 8 451 53 31

Thomas Thulin

Rådgivare Liv och Pension

thomas.thulin@soderbergpartners.se
+46 8 451 52 01

Tobias Enbom

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

tobias.enbom@soderbergpartners.se
+46 84515315

Tomas Gabrielsson

Rådgivare Liv och Pension

tomas.gabrielsson@soderbergpartners.se
+46 84515123

Tomas Holmström

Rådgivare Liv och Pension

tomas.holmstrom@soderbergpartners.se
+46 8 451 51 94

Tomas Karlsson

Rådgivare Liv och Pension

tomas.karlsson@soderbergpartners.se
+46 8 451 51 08

Ulf Mattsson

Rådgivare Liv och Pension

ulf.mattsson@soderbergpartners.se
+46 8 451 51 18

Ulrik Danielsson

Rådgivare Liv och Pension

ulrik.danielsson@soderbergpartners.se
+46 8 451 51 45

Ulrik von Essen

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

ulrik.vonessen@soderbergpartners.se
+46 8 505 351 62

Kontakta oss