Skip to main content Skip to main navigation

Nygatan 21


Kontaktpersoner

Anna Grankvist

Rådgivare Liv och Pension

anna.grankvist@soderbergpartners.se
+46 90 71 17 94

Mattias Lyrenäs

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

mattias.lyrenas@soderbergpartners.se
+46 906990166

Per Åström

Investeringsrådgivare

per.astrom@soderbergpartners.se
+46 90 699 01 60

Pär Ludvigsson

Förmögenhetsrådgivare Special Clients

par.ludvigsson@soderbergpartners.se
+46 725 11 11 93

Kontakta oss