Skip to main content Skip to main navigation

Söderberg & Partners årsredovisning 2016

Söderberg & Partners vision är att arbeta proaktivt idag för att du ska leva ett rikare och tryggare liv imorgon. Det handlar i grund och botten om att du som privatperson, företagare, chef, medarbetare eller företrädare för en organisation ska få de bästa lösningarna för just din situation, de ska göra livet och vardagen enklare, både nu och i framtiden.

Årsredovisning 2016

Stort genomslag för vår arvodesbaserade rådgivning

BREXIT, TRUMP OCH SEDELPRESSAR som går på högvarv. I en osäker omvärld uppskattar våra kunder i ännu högre grad vår analysdrivna rådgivning. Under 2016 uppvisade vi en god tillväxt samtidigt som vi genomförde omfattande investeringar och förändrade våra arvoderingsmodeller. Min fulla förhoppning är att vår vision om att vara proaktiv idag – för att ge våra kunder ett rikare och tryggare liv i morgon – fortsätter att skapa stora värden för våra kunder och bidra till att vi behåller vår position som en av de ledande aktörerna i branschen.

Gustaf Rentzhog
Vd och koncernchef

Söderberg & Partners-gruppen

 

Läs vidare i årsredovisningen
År 2016

2016 års siffror

Söderberg & Partners ambition är att utveckla och förnya branschen och för att lyckas behöver vi duktiga medarbetare. Vi behöver en företagskultur som gör att vår affär, våra medarbetare och vision får blomstra.På Söderberg & Partners är vi drivna, modiga, ansvarsfulla och hjälpsamma. Det genomsyrar allt vi gör och används som en kompass i det dagliga arbetet runt om på våra kontor. Ett tecken på att kompassen visar oss i rätt riktning är att vi för femte året i rad har Sveriges nöjdaste kunder, enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Det är vi stolta över!

Vår verksamhet i korthet

Rekommenderar Söderberg & Partners till vänner och kollegor

 

Rekommenderar Söderberg & Partners till vänner och kollegor

 

Tycker att Söderberg & Partners är lätta att ha och göra med

 

Tycker att Söderberg & Partners är lätta att ha och göra med

 

Tycker att Söderberg & Partners är förnyare av branchen

 

Tycker att Söderberg & Partners är förnyare av branchen

 

Play
Söderberg & Partners

Vision och värderingar

Play
Söderberg & Partners

Vision och värderingar

Årsredovisning 2016

Dokument

Vill du läsa den fullständinga årsredovisningen så kan du läsa eller ladda ner den här.

Läs rapporten här
Kontakta oss