Skip to main content Skip to main navigation

Styrelsen

Söderberg & Partners verksamhet bedrivs genom ett antal dotterbolag. Styrningen av dotterbolagen sker genom bolaget PO Söderberg & Partner AB, som utgör hemvist för den operativa koncernledningen och ett antal koncernstaber. Detta bolag kontrolleras i sin tur av ett holdingbolag, PO Söderberg & Partner Holding AB, som inte har någon egen verksamhet utan har som enda uppgift att äga aktierna i Söderberg & Partners. Styrelsen i PO Söderberg & Partner Holding AB utgör den högsta beslutsfattande instansen för verksamheten i Söderberg & Partners.


Per-Olof Söderberg
 - 
Styrelseordförande
Bakgrund
Styrelseordförande och huvudägare i Attivio, styrelseledamot och delägare i Ratos. Styrelseuppdrag för Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms Handelskammare m.fl. Tidigare koncernchef på Dahl.

 

Gustaf Rentzhog - Styrelseledamot, Koncernchef 
Bakgrund
Bakgrund: Koncernchef/vd inom Söderberg & Partners sedan 2004 samt styrelseledamot i flertalet styrelser inom Söderberg & Partners koncernen. Dessförinnan VD Carnegie Pension Consulting AB (2003 -2004) och analytiker inom Carnegie koncernen (1996-2003).

 

Håkan WersällStyrelseledamot
Bakgrund
Varierande tjänster inom försäkringsdistributionsföretag och värdepappersföretag sedan 1985. Anställd i Söderberg & Partnerskoncernen sedan 2004.

 

Christopher Parkin - Styrelseledamot
Bakgrund
Ansvarig direktör hos TA Associates. Har även styrelseuppdrag i Cath Kidston, DNCA Finance, Internationella Engelska Skolan och Zadig & Voltaire.

 

Richard Morris - Styrelseledamot 
Bakgrund
Rådgivare TA Associates och styrelseledamot i Arrowstreet Capital och DNCA Finance.

Kontakta oss