Skip to main content Skip to main navigation

Styrelsen

Söderberg & Partners verksamhet bedrivs genom ett antal dotterbolag. Styrningen av dotterbolagen sker genom bolaget PO Söderberg & Partner AB, som utgör hemvist för den operativa koncernledningen och ett antal koncernstaber. Detta bolag kontrolleras i sin tur av ett holdingbolag, Söderberg & Partners Holding AB, som inte har någon egen verksamhet utan har som enda uppgift att äga aktierna i Söderberg & Partners. Styrelsen i Söderberg & Partners Holding AB utgör den högsta beslutsfattande instansen för verksamheten i Söderberg & Partners.


Per-Olof Söderberg
 - Styrelseordförande
Bakgrund
Styrelseordförande och huvudägare i Attivio, styrelseledamot och delägare i Ratos. Styrelseuppdrag för Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms Handelskammare m.fl. Tidigare koncernchef på Dahl.

 

Gustaf Rentzhog - Styrelseledamot, Koncernchef 
Bakgrund
Koncernchef/vd inom Söderberg & Partners sedan 2004 samt styrelseledamot i flertalet styrelser inom Söderberg & Partners koncernen. Dessförinnan VD Carnegie Pension Consulting AB (2003 -2004) och analytiker inom Carnegie koncernen (1996-2003).

 

Håkan Wersäll - Styrelseledamot
Bakgrund
Varierande tjänster inom försäkringsdistributionsföretag och värdepappersföretag sedan 1985. Anställd i Söderberg & Partnerskoncernen sedan 2004.

 

Hans Årstad - Styrelseledamot
Bakgrund
Investeringsansvarig hos KKR. Har även styrelseuppdrag i Ambea och Sector Alarm.

 

Daniël Knottenbelt - Styrelseledamot 
Bakgrund
Investeringsansvarig hos KKR. Har även styrelseuppdrag i Exact.

 

David Bellamy - Styrelseledamot

 

Elisabeth Fahle Gårdebäck - Styrelseledamot

Kontakta oss