Skip to main content Skip to main navigation

Kontrollfunktioner

Söderberg & Partners Securities AB org. nr. 556674-7456, är en del av Söderberg & Partnerskoncernen. Bolaget har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse. Nedan återges information om bolagets kontrollfunktioner.

Håkan Dahlberg - Compliance Officer
Född 1976
Anställd i Söderberg & Partnerskoncernen 2017
Compliance Officer sedan 2017
Utbildning
Civilekonom
Bakgrund
Arbetet inom bank- och finanssektorn sedan 2001 i olika specialistroller inom affärsverksamheten samt inom regelefterlevnad, senast som Compliance Officer på Danske Bank och Enhetschef på Finansinpesktionen.

 

Louise Beigler - Riskansvarig
Född 1983
Anställd i Söderberg & Partnerskoncernen sedan  2011
Riskansvarig sedan 2011
Utbildning
Magisterexamen inom affärsjuridik
Bakgrund
Tidigare riskansvarig i f.d. värdepappersföretagen Söderberg & Partners Asset Management AB och Söderberg & Partners Insurance & Investment Consulting AB samt underwriter på AIG och Trygghansa med inriktning på ansvarsförsäkringar.

Kontakta oss