Skip to main content Skip to main navigation

Finansiell information

Söderberg & Partners Wealth Management AB, organisationsnummer 556674-7456, är en del av Söderberg & Partners-koncernen. Bolaget har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse.

Kapitaltäckning och likviditet

Här redovisas periodisk information om kapitaltäckning och likviditet för Söderberg & Partners Wealth Management AB.

 

Kreditinformation för värdepappersbelåning 

Söderberg & Partners Wealth Management AB har möjlighet att till sina kunder lämna kredit för genomförande av transaktioner med finansiella instrument, s.k. värdepappersbelåning. Nedan följer en översikt över gällande villkor. 

Räntevillkor:

  • Nominell ränta:                          1,0%
  • Effektiv ränta:                            1,0% 

Räntan är rörlig och det kostar ingenting att ha ett outnyttjat belåningsavtal. Bolaget tar alltså inte ut några avgifter i samband med belåningen, såsom uppläggningsavgift. Det är först när du nyttjar belåningsmöjligheten som du börjar betala ränta. En förutsättning för ett värdepapperslån är att du lånar på dina värdepapper. För de värdepapper som säkerställer ett värdepapperslån har bolaget olika belåningsgrader beroende på värdepapperstyp. 

För mer information kontakta din rådgivare.

Kontakta oss