Skip to main content Skip to main navigation

Juridisk information

Ett flertal av våra verksamheter är tillståndspliktiga, och för att få bedriva dem ställs en rad krav på Söderberg & Partners som bolag men också på de enskilda medarbetarna. Bland annat ska de som förmedlar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, ha relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även praktisk erfarenhet. Samtliga rådgivare inom Söderberg & Partners har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs.

Söderberg & Partners Wealth Management AB har träffat avtal flera anknutna ombud enligt lagen om värdepappersmarknaden. Dessutom biträder de anknutna ombuden bolaget vid förmedling av livförsäkringar. De anknutna ombuden har ingått avtal med bolaget, i vilka förhållandet dem emellan regleras. Bolaget gör ingen skillnad på anställda i anknutna ombud och anställda i bolaget då det kommer till arbetssätt, styrning, uppföljning och kontroll.

Kontakta oss