Skip to main content Skip to main navigation

Kontrollfunktioner

Söderberg & Partners Wealth Management AB org. nr. 556674-7456, är en del av Söderberg & Partnerskoncernen. Bolaget har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse. Nedan återges information om bolagets kontrollfunktioner.

Håkan Dahlberg - Compliance Officer
Född 1976
Anställd i Söderberg & Partnerskoncernen 2017
Compliance Officer sedan 2017
Utbildning
Civilekonom
Bakgrund
Arbetet inom bank- och finanssektorn sedan 2001 i olika specialistroller inom affärsverksamheten samt inom regelefterlevnad, senast som Compliance Officer på Danske Bank och Enhetschef på Finansinpesktionen.

 

Jessica Lund - Riskansvarig
Född 1982
Anställd i Söderberg & Partnerskoncernen sedan 2017
Riskansvarig sedan 2019
Utbildning
Civilekonom
Bakgrund
Tidigare senior risk manager på AFA Försäkrings kapitalförvaltning samt revisor på KPMG AB med inriktning på bank, finans och försäkring.

Kontakta oss