Skip to main content Skip to main navigation

Ledning

Söderberg & Partners Wealth Management AB org. nr. 556674-7456, är en del av Söderberg & Partnerskoncernen. Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet i form av värdepappersrörelse och försäkringsdistribution. Verksamheten regleras därför bland annat av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse samt finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution. I enlighet med bolagets riktlinjer ska bolaget offentliggöra information om styrelsen, styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 

 

Joel Grönberg - Verkställande direktör
Född 1977
Anställd i Söderberg & Partnerskoncernen sedan  2004
Verkställande direktör sedan 2013
Utbildning
Civilekonom
Bakgrund
Ett antal tidigare positioner inom Söderberg & Partnerskoncernen, senast som affärsområdesansvarig Institutions.

Kontakta oss