Skip to main content Skip to main navigation

Styrelse

Söderberg & Partners Wealth Management AB org. nr. 556674-7456, är en del av Söderberg & Partnerskoncernen. Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet i form av värdepappersrörelse och försäkringsdistribution. Verksamheten regleras därför bland annat av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse samt finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution. I enlighet med bolagets riktlinjer ska bolaget offentliggöra information om styrelsen, styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Nedan redovisas bolagets styrelse.

 

Olle Claeson - Styrelseordförande
Född 1954
Invald 2016
Andra uppdrag
Oberoende konsult och rådgivare till institut och företag inom den finansiella sektorn. Styrelseleordförande i Söderberg & Partners i Danmark.
Utbildning
Civilekonom
Bakgrund
Mer än trettiofem års erfarenhet från den finansiella sektorn inom Sverige och internationellt. Tidigare Partner och grundare av KPMG Financial Sector Consulting och ansvarig för Stora Företag inom KPMG Sverige. Senare även grundare av Omeo Financial Consulting AB samt företagets VD och styrelseordförande under en rad år. Styrelseledamot Ikano Bank AB samt ordförande i bankens Risk & Capital Committee samt Compliance & Audit Committee. 
Antal styrelseuppdrag 3

 

Gustaf Rentzhog - Styrelseledamot, koncernchef
Född 1972
Invald 2013
Andra uppdrag
Koncernchef Söderberg & Partners
Utbildning
Civilekonom samt studier inom Business Administration vid Augusta Technical College (USA)
Bakgrund
Koncernchef/vd inom Söderberg & Partners sedan 2004 samt styrelseledamot i flertalet styrelser inom Söderberg & Partners koncernen. Dessförinnan VD Carnegie Pension Consulting AB (2003 -2004) och analytiker inom Carnegie koncernen (1996-2003).
Antal styrelseuppdrag 9

 

Pernilla Oldmark - Styrelseledamot
Född 1969
Invald 2016
Andra uppdrag
General Manager Nordics Transcom 
Utbildning 
Juristexamen
Bakgrund
Tjugo års erfarenhet från telecombranschen inom försäljning, product management, kommunikation och marknadsföring, bland annat som som Kommunikations- och marknadsdirektör Tele2 Sverige. Senast Chief Communication and Commercial Officer på Cabonline Group.  
Antal styrelseuppdrag 2

 

Margareta Nylén - Styrelseledamot
Född 1955
Invald 2017
Andra uppdrag 
Inga andra uppdrag
Utbildning 
Civilekonom
Bakgrund
Mer än 30 års erfarenhet från finansbranschen, bland annat som Chief Operating Officer (COO) inom SEB Internrevision med ansvar för riskbedömning, revision och rapportering inom SEB internationellt.  
Antal styrelseuppdrag 2

 

Stefan Nilsson - Styrelseledamot
Född 1967
Invald 2019
Andra uppdrag 
CFO Saminvest
Utbildning
Magister i finansiell ekonomi
Bakgrund
Stefan Nilsson har en bred erfarenhet från olika befattningar inom den finansiella sektorn, bland annat som ansvarig för Controllerchef på Swedbank och senare CFO för BlueStep Finans.
Antal styrelseuppdrag 6

 

Söderberg & Partners Wealth Management AB org. nr. 556674-7456, är en del av Söderberg & Partnerskoncernen. Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet i form av värdepappersrörelse och försäkringsdistribution. Verksamheten regleras därför bland annat av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse samt finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution. I enlighet med bolagets riktlinjer ska bolaget offentliggöra information om styrelsen, styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Kontakta oss