Skip to main content Skip to main navigation

Vem är personuppgiftsansvarig?

Vem är personuppgiftsansvarig?

Ansvaret för vår personuppgiftsbehandling är uppdelat mellan de olika bolagen inom Söderberg & Partners och de arbetsgivare som använder sig av våra tjänster. I tabellen nedan ser du vem som ansvarar för de olika delarna av vår behandling.

Typ av behandling

Personuppgiftsansvar

Kontaktuppgifter

Försäkringsdistribution

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB (org. nr. 556707-7648)

[Infoga adress, telefonnummer och e-postadress]

Försäkringsdistribution SAK

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB (org. nr 556707-7648)

[Infoga adress, telefonnummer och e-postadress]

Värdepappershantering

Söderberg & Partners Securities AB (org. nr. 556674-7456)

[Infoga adress, telefonnummer och e-postadress]

Lönehantering (Söderberg & Partners Payroll) via din arbetsgivare

Söderberg & Partners är personuppgiftsbiträde för din arbetsgivare och din arbetsgivare är personuppgiftsansvarig.

Eventuella frågor skall ställas till din arbetsgivare.

Förmånshantering (Söderberg & Partners Benefits) via din arbetsgivare

Söderberg & Partners är personuppgiftsbiträde för din arbetsgivare och din arbetsgivare är personuppgiftsansvarig.

Eventuella frågor skall ställas till din arbetsgivare.

Kontakta oss