Skip to main content Skip to main navigation

Hur behandlar Söderberg & Partners mina personuppgifter för de tjänster jag har?

Gruppförsäkring

 Anställd (dvs. försäkrad gruppmedlem)

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Varifrån kommer uppgifterna?

Vad är syftet med behandlingen?

Krävs eller frivilligt?

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Hur länge lagras uppgifterna?

Tas automatiserade beslut?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, löneuppgifter, hälsoinformation, uppgift om eventuell facklig tillhörighet, i förekommande fall porträttbild, försäkringsinformation och information om din anställning.

Uppgifterna har samlats in från din arbetsgivare och ibland direkt från dig som registrerad.

Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera försäkringen, tillhandahålla kundtjänst och skicka erbjudanden till dig.

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna förmedla försäkringen, med undantag för e-postadress vilket är frivilligt att uppge till oss.

Den lagliga grunden för behandlingen är dels uppfyllandet av en rättslig förpliktelse att dokumentera kundförhållandet, dels genomförandet av det avtal du har med din arbetsgivare.

Uppgifterna vi behandlar om dig skickas till det försäkringsbolag där försäkringen är tecknad och till din arbetsgivare. Mottagarna finns i Sverige eller inom EU/EES.

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av försäkringen kan framställas.

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Försäkringsrådgivning

 

Kund

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Varifrån kommer uppgifterna?

Vad är syftet med behandlingen?

Krävs eller frivilligt?

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Hur länge lagras uppgifterna?

Tas automatiserade beslut?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, försäkringsinformation, uppgift om huruvida du befinner dig i en politiskt utsatt ställning, ekonomisk information, information om familjeförhållanden och anställningsinformation.

Vi hämtar in uppgifterna både från din arbetsgivare och direkt från dig.

Syftet med behandlingen är att ge dig rådgivning och leva upp till de rättsliga dokumentationskrav som gäller för vår verksamhet.

All information förutom viss kontaktinformation krävs för att vi ska kunna tillhandahålla rådgivningen.

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal som vi har med dig och en rättslig förpliktelse som åvilar oss att dokumentera våra kundförhållanden.

 

 

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Anhörig

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Varifrån kommer uppgifterna?

Vad är syftet med behandlingen?

Krävs eller frivilligt? 

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Hur länge lagras uppgifterna?

Tas automatiserade beslut?

 

 

 

 

 

 

 

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på personuppgifterna.

 

 

Värdepappersrådgivning

Kund

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Varifrån kommer uppgifterna?

Vad är syftet med behandlingen?

Krävs eller frivilligt?

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Hur länge lagras uppgifterna?

Tas automatiserade beslut?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, finansiell information, uppgift om du befinner dig i en politiskt utsatt ställning, uppgifter om familjeförhållanden

 

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla rådgivningen och leva upp till de krav på dokumentation som gäller för vår verksamhet.

 

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med dig och vår rättsliga förpliktelse att dokumentera kundförhållanden.

 

 

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Anhörig

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Varifrån kommer uppgifterna?

Vad är syftet med behandlingen?

Krävs eller frivilligt?

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Hur länge lagras uppgifterna?

Tas automatiserade beslut?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, familjeförhållanden och viss ekonomisk information.

Vi hämtar in uppgifterna från din anhöriga som är kund hos oss.

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla rådgivning till vår kund och att leva upp till de rättsliga krav på dokumentation som gäller för vår verksamhet.

 

Den lagliga grunden för behandlingen är att vi har en rättslig förpliktelse att hämta in viss information om anhöriga när vi tillhandahåller rådgivning till våra kunder.

 

 

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Kontakta oss