Skip to main content Skip to main navigation

Försäkringsrådgivning

 

Kund

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Varifrån kommer uppgifterna?

Vad är syftet med behandlingen?

Krävs eller frivilligt?

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Hur länge lagras uppgifterna?

Tas automatiserade beslut?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, försäkringsinformation, uppgift om huruvida du befinner dig i en politiskt utsatt ställning, ekonomisk information, information om familjeförhållanden och anställningsinformation.

Vi hämtar in uppgifterna både från din arbetsgivare och direkt från dig.

Syftet med behandlingen är att ge dig rådgivning och leva upp till de rättsliga dokumentationskrav som gäller för vår verksamhet.

All information förutom viss kontaktinformation krävs för att vi ska kunna tillhandahålla rådgivningen.

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal som vi har med dig och en rättslig förpliktelse som åvilar oss att dokumentera våra kundförhållanden.

 

 

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Anhörig

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Varifrån kommer uppgifterna?

Vad är syftet med behandlingen?

Krävs eller frivilligt? 

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Hur länge lagras uppgifterna?

Tas automatiserade beslut?

 

 

 

 

 

 

 

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på personuppgifterna.

 

 

Kontakta oss