Skip to main content Skip to main navigation

Gruppförsäkring

 Anställd (dvs. försäkrad gruppmedlem)

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Varifrån kommer uppgifterna?

Vad är syftet med behandlingen?

Krävs eller frivilligt?

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Hur länge lagras uppgifterna?

Tas automatiserade beslut?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, löneuppgifter, hälsoinformation, uppgift om eventuell facklig tillhörighet, i förekommande fall porträttbild, försäkringsinformation och information om din anställning.

Uppgifterna har samlats in från din arbetsgivare och ibland direkt från dig som registrerad.

Vi behandlar uppgifter om dig för att kunna administrera försäkringen, tillhandahålla kundtjänst och skicka erbjudanden till dig.

De uppgifter vi har om dig krävs för att vi ska kunna förmedla försäkringen, med undantag för e-postadress vilket är frivilligt att uppge till oss.

Den lagliga grunden för behandlingen är dels uppfyllandet av en rättslig förpliktelse att dokumentera kundförhållandet, dels genomförandet av det avtal du har med din arbetsgivare.

Uppgifterna vi behandlar om dig skickas till det försäkringsbolag där försäkringen är tecknad och till din arbetsgivare. Mottagarna finns i Sverige eller inom EU/EES.

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av försäkringen kan framställas.

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Kontakta oss