Skip to main content Skip to main navigation

Värdepappersrådgivning

Kund

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Varifrån kommer uppgifterna?

Vad är syftet med behandlingen?

Krävs eller frivilligt?

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Hur länge lagras uppgifterna?

Tas automatiserade beslut?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, finansiell information, uppgift om du befinner dig i en politiskt utsatt ställning, uppgifter om familjeförhållanden

 

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla rådgivningen och leva upp till de krav på dokumentation som gäller för vår verksamhet.

 

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med dig och vår rättsliga förpliktelse att dokumentera kundförhållanden.

 

 

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Anhörig

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi?

Varifrån kommer uppgifterna?

Vad är syftet med behandlingen?

Krävs eller frivilligt?

Vad är Söderberg & Partners lagliga grund/berättigade intresse?

Vilka är mottagare av personuppgifter, land?

Hur länge lagras uppgifterna?

Tas automatiserade beslut?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, familjeförhållanden och viss ekonomisk information.

Vi hämtar in uppgifterna från din anhöriga som är kund hos oss.

Syftet med behandlingen är att tillhandahålla rådgivning till vår kund och att leva upp till de rättsliga krav på dokumentation som gäller för vår verksamhet.

 

Den lagliga grunden för behandlingen är att vi har en rättslig förpliktelse att hämta in viss information om anhöriga när vi tillhandahåller rådgivning till våra kunder.

 

 

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

 

Kontakta oss